اطلاعات تماس
تلفن
آدرس : تهران، جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی
۵۶۷۱۹۰۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۷۱۶۵۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۷۱۹۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۷۴۱۹۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، حسن آباد خالصه ،خیابان دستغیب، پلاک 95

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت بالابر پارس بالا بر تهران Pars Balabar Tehran 56719006

هیدرولیک چیست

هیدرولیک از کلمه یونانی " هیدرو " مشتق شده و بمعنای جریان حرکات مایعات می باشد. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت.


هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتری بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری ، بخصوص روغن صنعتی میباشد. زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمی تواند بعنوان انرژی انتقالدهنده مورداستفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت ضد زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار میگردد.

بطور خلاصه میتوان گفت: فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد "هیدرولیک " نامیده میشود.

تانک هیدرولیک

مشخصات یک تانک هیدرولیک به شرح زیر می باشد:

1.  اندازه آن  به گونه اى باشد که هرگونه تغییر حجم مایع در مدار هیدرولیک براحتی کنترل گردد. برای مثال زمانی که جک هیدرولیک باز می شود، حجم زیادی از روغن وارد مدار هیدرولیک شده و سطح روغن در تانک پایین می رود.
2.   هوای مخلوط شده در روغن هیدرولیک در داخل آن از روغن جدا شده و ضمناً مواد زائد روغن نیز جذب و ته نشین شوند.
3.      نشتی سیستم را جبران کند.
4.      به عنوان یک منبع همیشه در دسترس باشد
5.      بتواند روغن گرم شده برگشتی از مدار را خنک کند.