اطلاعات تماس
تلفن
آدرس : تهران، جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی
۵۶۷۱۹۰۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۷۱۶۵۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۷۱۹۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۷۴۱۹۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، حسن آباد خالصه ،خیابان دستغیب، پلاک 95

بالابر پارس بالا بر تهران Pars Balabar Tehran 56719006

تلفن

  • آدرس : تهران، جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی
  • ۵۶۷۱۹۰۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۶۷۱۶۵۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۶۷۱۹۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۸۴۷۴۱۹۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، حسن آباد خالصه ،خیابان دستغیب، پلاک 95